2012 November: Underskrift av samarbetsavtal mellan Lanzhou FOCI Pharmaceutical Co Ltd och Wilkris & Co AB.
Efter två års produktivt samarbete har Lanzhou FOCI Pharmaceutical Co Ltd och Wilkris &Co gemensamt tecknat avtal gällande områden i GMP, utveckling av hälsoprodukter och vetenskaplig forskning. Gratulerar!