Svenska och norska experter undersöker en enkät på en epidemiologisk cancerstudie.