Professor Elisabete Weiderpass vid Karolinska Institutet är inbjuden som gästforskare vid Gansu CDC. Varmt välkommen Elisabete!