Dr. Torben Morgensen, vicedirektör vid Hvidovre Sjukhus och Amager Sjukhus i Danmark besöker intensivvårdsavdelningen vid Gansu mödravård- och barnsjukhus.