2013 maj:  Wilkris & Co AB har genomfört ett avtal mellan Stockholms Universitet och Lanzhou FOCI Pharmaceutica Company att etablera ”The Sino-Swedish Research Center for Phytochemistry and Nutraceutical Engineering”.Signering av avtaletägde rum vidKemiska institutionen på Stockholms Universitet.
Forskningen  kommer att fokuseras på växtprodukter- och substanser.