2011 Juni: Traditional Chinese Medicine Conference i Lanzhou, Gansu.
Som Marketing Authorization Holder för Lanzhou Foci Pharmaceutical Company, presenterade Christina Chuck vid Wilkris & Co den TCM läkemedelsregistrering som skall registreras I Sverige och EU. TCM läkemedelsregistrering inlämnades till Läkemedelsverket samma år. Detta är den första ansökan av detta slag i Sverige.