2011, februari: Hvidovre Sjukhus I Danmark undertecknar samarbetsavtalet med Gansu Public Health Administration för klinisk utbildning.

Hitintills har Hvidovre Sjukhus tillsammans med sina partners på Amager Sjukhus och Glostrup Sjukhus utbildat över 150 läkare, sköterskor, anetesiologer och röntgenologer från olika sjukhus i Gansu och från mer än 15 kliniska avdelningar. Danska läkare har vid senare besök noterat en anmärkningsvärd högre standard i klinisk praxis vid Gansus vårdinrättningar tack vare dessa läkare och övrig vårdpersonal. I september 2013 påbörjade Lanzhou Sjukhus ett fast track surgery system på sin hepatobilära operationsavdelning med assistans av experter från Hvidovre Sjukhus. Ytterligare sjukhus i Gansu kommer att anta detta system under 2014. Detta välkända ”Fast track surgery concept” har utvecklats sedan 90-talet av den danske läkaren Henrik Kehlet verksam vid Hvidovre Sjukhus och Rigshospitalet.