Gratulationer till mer än 150 läkare från Gansu som avslutat sin utbildning vid olika sjukhus i Danmark! De kinesiska läkarna var djupt imponerade av det engagemang som vårdgivarna visade patienterna och att alltid försöka hitta förbättringar i systemet. För dessa läkare blev det deras största livserfarenhet att få komma till de nordiska länderna för utbildning. Då fler och fler sjukhus nu är engagerade i programmet, kommer många fler läkare från Gansu att erhålla denna förstaklassiga utbildning. Alla dessa gemensamma ansträngningar till gagn för patienterna.