2011 December:  Underskrift av Letter of Intent mellan Gansu CDC och IHCAR vid KI för PDTS, barnpsykologisk forskning i Zhouqu.
Gansuprovinsen i nordvästra Kina är ett högriskområde vad gäller naturkatastrofer. Värst har området Zhouqu i södra Gansu drabbats. Under 2008 drabbades området av den kraftiga jordbävningen i Sichuan och två år senare, i augusti 2010, översvämningar på grund av regn och massiva lerskred som begravde huvudstaden i området. Ca 31600 barn och unga skadades allvarligt av rasen och mer än 1500 personer miste livet. Zhouqus hälsodepartement och sjukhus med stöd av Provincial Center for Disease Control (CDC) initierade ett psykiskt hälsoprogram för att hjälpa de skadade barnen. Gansu CDC, Zhouqu Kommun och Lanzhou Sjukhus bad Karolinska Institutet, Division of Global Health, att medverka i att utveckla riktlinjer för omvårdnad och behandling av barn som skadats och traumatiserats av katastrofen likväl att utveckla en beredskapsplan att öka barns förmåga att hantera liknande katastrofala situationer.