2012 September: Gansu Provins Vice Guvernör Ms Xian Hui besöker Stockholm.
Hon mottogs av Olivia Wigzell, chef för Socialdepartementets hälso- och sjukvårdsenhet.