Professor LuoGuoan, Chef för Modern Research Center of Traditional Chinese Medicine of Tsinghua University överlämnar en souvenir till Läkemedelsverkets styrelseordförande Mats Larsson.